Izvođenje radova na izvanrednom održavanju ceste DC 58, dionica Šibenik-Ražine

U ožujku s Poduzećem za ceste Split d.o.o. potpisan Ugovor o izvođenju radova na izvanrednom održavanju ceste DC 58, dionica Šibenik-Ražine.