Potpisan ugovor: Provedba projekta „Sanacija odlagališta neopasnog otpada Leć“

Gradonačelnica Grada Vodica Nelka Tomić 12.09.2018. potpisala je Ugovor za izvođenje radova sanacije odlagališta neopasnog otpada ''Leć'' u Vodicama sa predstavnikom tvrtke Bemix d.o.o., izvođačem radova te Ugovor za pružanje usluga nadzora na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada "Leć" u Vodicama sa predstavnikom tvrtke Hidroplan d.o.o., izvršiteljem usluga.

Radovi su ugovoreni javnim natječajem u bruto iznosu od 10.476.472,60kn, dok je usluga nadzora ugovorena u bruto vrijednosti od 205.375,00 kn. Vođenje projekta financiranog od strane Europske unije obavljat će tvrtka Maxicon d.o.o.. Početak radova planiran je krajem rujna, a radovi će trajati ukupno 11 mjeseci.

Projekt sanacije i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada ''Leć'' provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Troškove izvođenja radova sanacije, nadzora radova, tehničke pomoći u provedbi projekta i promidžbenih aktivnosti sufinanciraju Europska unije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ukupna vrijednost projekta sanacije iznosi maksimalno 16.239.667,91 kuna. Od toga je iznosa do 12.766.377,22 kune osigurano iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok će sa maksimalno 1.501.926,79 kuna projekt sufinancirat Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Cilj projekta je sanacija neusklađenog odlagališta neopasnog otpada, odnosno sprečavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje koje će doprinijeti ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu i turizam, smanjenju emisija stakleničkih plinova, očuvanju prirodnog okoliša koje donosi društvenu i gospodarsku korist, ispunjenju međunarodnih obaveza definiranih Ugovorom o pristupanju RH EU, održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa i unaprjeđenju prirodnog i održivog okoliša.

Odlagalište Leć smješteno je u sjeverno-istočnom dijelu Grada Vodica, na udaljenosti od oko 4 km od grada Vodica, te se rasprostire na ukupno 3,6 ha površine. Odlagalište obuhvaća staru plohu na kojoj se otpad odlagao do 2011. godine te novu plohu na koju se otpad odlagao od sredine 2011.g. Nakon prestanka s radom 29.02.2016. otpad sa područja Grada Vodice i Općine Tribunj odvozi se i zbrinjava u okviru Županijskog centra za gospodarenje otpadom ŽCGO Bikarac. Površina pod otpadom iznosi 21.805 m2, sa ukupno oko 180.500 m3 odloženog otpada.

Predviđena je sanacija in-situ metodom. Na saniranom odlagalištu ugradit će se površinski pokrovni sloj uz sustave otplinjavanja i odvodnje oborinskih voda. Buduće sanirano odlagalište bit će ograđeno ogradom visine 2 m te će se zasaditi zaštitni zeleni pojas i napraviti protupožarni pojas.

Iako se ne radi o projektu koji generira prihod, projekt sanacije od iznimne je važnosti jer se njegovom provedbom smanjuju emisije štetnih plinova, umanjuje negativni utjecaj na tlo i vodu te pozitivno utječe na zdravlje ljudi i kvalitetu života, a njegovom realizacijom Grad Vodice želi svim svojim građanima osigurati suvremeni i ekološki osviješteni grad.

Izvor: www.infovodice.com