Radovi na građevini Veteranski centar Šibenik

Tvrtka Bemix d.o.o. započela je, kao podizvođač, radove rušenja, zemljane radove te radove horizontalne temeljne kanalizacije na građevini Veteranski centar Šibenik za tvrtku Strabag d.o.o.

Ova višemilijunska građevina nalazi se na prostoru nekadašnje vojarne Bribirskih knezova, a predviđena je kao centar  razvoja u kojem će se provoditi individualizirani programi usmjereni na jačanje kapaciteta svakog korisnika kroz fizičku rehabilitaciju, sportske, rekreativne i edukativne aktivnosti s ciljem očuvanja zdravlja i prevencije pogoršanja zdravstvenog statusa.