Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Leć

Tvrtka Bemix d.o.o. iz Šibenika, kao glavni izvođač radova, uspješno je završila projekt „Sanacije odlagališta otpada Leć“ u zaleđu grada Vodice, ukupne površine  3,6 ha.  Radovi su ugovoreni javnim natječajem u ukupnom iznosu od 13.608.926,64kn s PDV-om, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projekt je prema ugovoru i ugovorenoj dokumentaciji uredno priveden kraju, u skladu s pravilima struke te je od iznimne važnosti za Grad Vodice i stanovništvo obzirom da se njegovom provedbom uveliko smanjuje emisija štetnih plinova, umanjuje negativni učinak na tlo i vodu te da isti  pozitivno utječe na zdravlje ljudi i kvalitetu života.

Slike preuzete s:

www.vecernji.hr

www.infovodice.com