Sanacija i zatvaranje postojećeg odlagališta otpada „Pržići“ na otoku Cresu

U kolovozu je tvrtka Bemix d .o.o. započela radove Sanacije i zatvaranja postojećeg odlagališta otpada „Pržići“ na otoku Cresu. Radi se o projektu vrijednom 7.289.278,77 kn bez PDV-a. Nekadašnje smetlište postaje centar za gospodarenje otpadom, a uveliko će doprinijeti ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu,a  samim time i na turizam.