Sanacija odlagališta neopasnog otpada na Leću

Na gradilištu na kojem su početkom listopada prošle godine započeli radovi na sanaciji odlagališta neopasnog otpada Leć u Vodicama nema više puno naznaka da se radi o bivšem deponiju.

Naime, predmetni radovi odnosili su se na planiranje površina na način kako je projektom predviđeno u tri etaže s projektnim nagibima pokosa. 

- Na odlagalištu se trenutno izvode radovi brtvenog sloja te postavljanje geosintetike, nakon postave geosintetike ide tanki sloj zemlje. Na istočnom dijelu (dio do benkovačke ceste je već odrađen) postavljena je geosintetika i sloj zemlje, dok onaj dio prema Vodicama je u fazi lijepljenja odnosno varenja, kazao nam je Ivan Meštrov, viši stručni suradnik za GIS, promet i ostale komunalne poslove Grada Vodica.

Nakon završetka ovih radova i padom temperatura, odnosno na jesen, slijedi sadnja trave i drveća.

- Radovi su ugovoreni javnim natječajem u osnovnom ugovor + anex u iznosu od 10.887.141,28 + PDV, a do sada je realizirano 6.256.652,69 + PDV.
Cijeli članak pročitajte na portalu INFOVODICE
https://www.infovodice.com/vijesti/12720-obisli-smo-radove-na-lecu-evo-kako-napreduje-sanacija-odlagalista-neopasnog-otpada.html

IZVOR: www.infovodice.com