Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova

U ožujku 2018. god potpisan s Gradom Šibenikom Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javnih površina (osim zelenih) na području Grada Šibenika na rok od 4 godine.