Javna ustanova Nacionalni park Krka

Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji ceste i proširenje kolničkog traka od Lozovca do Skradinskog buka 

Natrag na kategoriju