Sanacija i zatvaranje postojećeg odlagališta otpada "Pržići" na otoku Cresu

U ožujku 2021. godine završen je višemilijunski projekt Sanacije i zatvaranja postojećeg odlagališta otpada „Pržići“ na otoku Cresu. Radi se o projektu vrijednom 7.289.278,77 kn bez PDV-a.

Nekadašnje smetlište postaje centar za gospodarenje otpadom, a uveliko će doprinijeti ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu,a samim time i na turizam.

Natrag na kategoriju