Veteranski centar u Šibeniku

Tvrtka Bemix d.o.o., kao podizvođač, završila je radove rušenja, zemljane radove te radove horizontalne temeljne kanalizacije na građevini Veteranski centar Šibenik za tvrtku Strabag d.o.o.

Ova višemilijunska građevina nalazi se na prostoru nekadašnje vojarne Bribirskih knezova, a predviđena je kao centar razvoja u kojem će se provoditi individualizirani programi usmjereni na jačanje kapaciteta svakog korisnika kroz fizičku rehabilitaciju, sportske, rekreativne i edukativne aktivnosti s ciljem očuvanja zdravlja i prevencije pogoršanja zdravstvenog statusa.

Preuzeto s mok.hr

Natrag na kategoriju
mok.hr

" data-title="Tweet">
mok.hr

" data-title="Like">
mok.hr

" data-title="+1">